I en fiskerimelding sendt ut mandag ettermiddag opplyser Fiskeridirektøren at det er besluttet å innføre fritt fiske etter torsk nord for 62 grader nord i åpen gruppe.

Ved utgangen av uke 38 sto det hele 8189 tonn igjen av gruppekvoten, og fiskerorganisasjonene har uttalt at de anser det som urealistisk at den minste flåten klarer å komme i mål med torskekvoten inneværende år. Norges Kystfiskarlag ba derfor mandag om at maksimalkvotetillegget for åpen gruppe økes med fem tonn.

Fiskeridirektoratet åpner heller for fritt fiske. Ifølge fiskerimeldingen har beslutningen virkning fra og med i dag, mandag.