Som Fiskeribladet omtalte tidligere, er det en nedgang i kiloprisen for kongekrabbe på grunn av mye russisk krabbe i markedene.

Det samme gjelder for snøkrabben, men sistnevnte art har en desto mer utfordrende markedssituasjon, skal vi tro Josefine Voraa, ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd.

– Snøkrabben er mer sårbar, for den har ikke like mange store konsummarkeder. For eksempel i Europa er det ikke like høy kjennskap til snøkrabbe som art, så konsumet er lavere enn for kongekrabbe, sier Voraa til Fiskeribladet.