Det mener Nærings- og fiskeridepartementet, og sendte tidlig i mars en såkalt bestilling av en slik vurdering til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Utgangspunktet er en gjennomgang av hva som har skjedd siden pingerpåbudet ble iverksatt 1. januar 2021, og en foreløpig konklusjon fra departementet er at «det er behov for en evaluering av påbudets effekt».

Departementet ba i mars om at et utkast til en evaluering må foreligge innen utgangen av september i år. Og samtidig fikk de to instansene beskjed om å «oppgradere innsatsen» med å samle pingerdata fra vinterens fiske.