Norge deler rundt 90 prosent av fiskeriressursene med andre land. Til sammen hadde disse i fjor en verdi på rundt 52 milliarder kroner. Ifølge regjeringen utgjorde Norge sin andel nærmere 18 milliarder kroner.

Denne uka skal det forhandles om de to viktigste artene, nemlig nordøstarktisk torsk og makrell. Men også lodde, hyse, blåkveite og snabeluer i Barentshavet.

Med strid om fordeling og soneadgang i pelagiske fiskerier og et Russland i krig på europeisk jord, kan det bli en utfordrende uke for norske forhandlingsdelegasjoner.