Fiskeridirektoratet opplyser på sine nettsider at fra 15. september 2022 skal foretakets organisasjonsnummer og virksomhetsnummer oppgis på alle landings- og sluttsedler. Videre skal kjøpsstedets ID-nummer være oppført på alle sluttsedler.

Kravet om å oppgi denne informasjonen på sluttsedlene, ble tatt inn i landingsforskriften 27. februar 2020 med ikrafttredelse 1. mars 2020. Endringen har imidlertid medført et større tilretteleggingsarbeid for Fiskeridirektoratet og salgslagene - og er derfor ikke blitt fulgt opp i seddelmottaket.

Men nå varsler direktoratet at fra 15. september 2022 vil sedlene bli avviste dersom virksomhetsnummer og kjøpsstedets ID-nummer er feil, eller mangler.