Hun er nyvalgt leder i et av regionlagene til fiskernes organisasjoner, som er regnet som en av de siste mannsbastionene i samfunnet. Men Strand Aasnæs er snar med å vise til at hun på ingen måte er den første som bekler en slik rolle i Fiskebåt.

Ikke den første

– Før meg har det vært kvinner både i ledelse og kvinner med i styrende organer i Fiskebåt, sier hun og viser til Eva Toril Strand som ledet forløperen til Fiskebåt Vest, Ålesund Rederiforening, fra 1998 til 2003, der hun også var styremedlem.