Norsk totalkvote i 2023 blir 368 tonn, tilsvarende en økning på om lag 23 prosent.

I tillegg får Norge overføre 15 tonn ufisket kvantum fra 2022 til 2023, som betyr at norske fiskere kan fiske inntil 383 tonn makrellstørje i 2023.

Skjæran: – Veldig fornøyd

– Makrellstørja er for alvor tilbake i norske farvann, og som kyststat til denne bestanden som nå har inntatt våre næringsrike havområder, arbeider vi kontinuerlig for å øke den norske kvoten. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi har fått gjennomslag for mer kvote i 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding tirsdag.

Black week: 6 uker for 60 kr
Ikke vær bakpå når Stortinget slenger nye føringer på bordet! Tilbudet varer til 27. november.

Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) har vedtatt en ny forvaltningsprosedyre for forvaltning av makrellstørje i hele Atlanterhavet. Bestandsberegningen de neste tre årene har gitt en økning i totalkvoten. I tillegg har Norge fått økt sin andel, noe som bidrar ytterligere til økningen i den norske kvoten.

Totalkvoten på makrellstørje har økt fra 36.000 tonn i 2022 til 40 570 tonn i 2023. Av totalkvoten er norsk andel i dag på 0,91 prosent.

Levendelagring

I meldingen fra departementet tirsdag, opplyses det også at Norge har fått gjennomslag for å gjennomføre et pilotprosjekt for levendelagring av makrellstørje i tre år fra 2023, innenfor et begrenset kvantum.

Pilotprosjektet skal danne grunnlag for et fremtidig regelverk dersom prosjektet lykkes. Formålet med levendelagring av makrellstørje er å kunne ha mulighet til å spre råstoff til markedet over tid, og å forbedre og bevare den gode kvaliteten på makrellstørjen, viser departementet til.