Havforskningsinstituttets vintertokt i Barentshavet nærmer seg slutten, etter å ha pågått siden 18. januar. Toktet retter seg primært mot torsk og hyse, og dekker det meste av det isfrie Barentshavet.

– Vi har sett både torsk, hyse, masse reker og andre bifangstarter. Vi så også en del lodde, ikke store ansamlinger, men jevnt utover og mest i de nordlige områdene. Vi hadde lodde i bunntrålen hele veien, forteller toktleder Edvin Fuglebakk.

Han har de siste tre ukene vært på tokt med «Johan Hjort» i sentrale deler av Barentshavet.