Etter å ha lagt på rundt seks kroner kiloet til konsum uten fullmoden rogn, svarte kjøperne med å dra skikkelig til da det kom leveranser av lodde velegnet for rognpressing.

«Herøyhav» fra Fosnavåg fikk 12,23 kroner kiloet for den foreløpig sist innmeldte loddefangsten på 490 tonn fredag. Anslått fangstverdi ble på seks millioner kroner. Levert til mel og oljeproduksjon, ville prisen blitt på rundt 1,3 millioner kroner for samme fangst.

«Altfor høy pris»

– En altfor høy pris, sukker fiskekjøper Lorentz Hardy på Lofoten Viking.