De regionale politikerstyrte rådene i de tre nordligste fylkene møtte rikspolitikerne i næringskomiteen på Stortinget sammen med sjømatnæringens organisasjoner og kjøpersiden.

Eksporterer arbeidsplasser

Deltagerne på seminaret var opptatt av å få mer fisk til kystflåten for levering av fersk fisk til industrien. Det kan bety at fiskekvoter må overføres fra trål til kyst.

Nestleder i fylkesrådet for Troms og Finnmark fylkeskommune, Ronald Wærnes fra Båtsfjord, synes at suksessen til norsk fiskerinæring i for stor grad måles i kvantum.

– Vi bør heller måle den i arbeidsplasser vi har flyttet fra Norge inn i Europa og diskutere det som en målestokk.