I august i år meldte Petters Sjømat AS at de ikke lengre klarte seg