Denne artikkelen ble først publisert 22. november 2022.

– Alle oss ni søsken måtte jobbe hjemme på småbruket fra vi var ganske små. De eldste dro nok det tyngste lasset. Vi lærte tidlig av vår konservative far at livet handler om svette, hardt arbeid og kirkebesøk hver søndag. Jeg kunne nok vært bedre til det siste, sier Carl Aamodt når DN møter ham på kontoret til Aamodt Fiskeri på Lunde, et lite tettsted i Søgne vest for Kristiansand.

Han var nummer syv av ni i en søskenflokk som ikke var unormalt stor til å tilhøre menigheten Samfundet, gjerne kalt «De sterkttroende» eller «Lomelendere» etter en av stifterne, Bernt Berntsen Lomeland (1836-1900).