Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund har brutt forhandlingene om årets lønnsoppgjør med Kystrederiene. Dermed møtes partene hos Riksmekleren senere i høst.

Det skriver Norsk Sjøoffisersforbund i en artikkel på sine nettsider.

Partene hadde da sittet i forhandlinger siden tirsdag morgen. Årets oppgjør er et hovedoppgjør.

– Det var konstruktive forhandlinger, men vi lyktes ikke å bli enige om den totale økonomiske rammen, sier forhandlingsleder og administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande i meldingen.

– I tillegg til at vi må sikre et solid generelt tillegg for å ivareta kjøpekraften til alle medlemmer, er vi i år avhengig av at motparten kommer oss i møte på andre viktige krav. Vi var for langt unna å få tilbud om samlet total pakke vi kunne akseptere og det var derfor ikke formålstjenlig å forhandle videre med Kystrederiene, oppsummerer Sande.

– Kompliserte og intense forhandlinger

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret og kaller partene inn til megling.

– Forhandlingene har vært kompliserte og intense, og vi var svært innstilt på å komme til enighet, men det ble dessverre ikke mulig, sier forhandlingsleder og administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge i en pressemelding.

– Vi går inn i en meglingsfase og får se hvilke løsninger vi kan oppnå med Riksmeklerens hjelp, sier Borge videre.

– Deler av næringen leverer gode resultater

Kystrederiene mener lønnskravene var for høye.

– Med bakgrunn i forringede rammevilkår, den økonomiske situasjonen og usikkerheten og merkostnaden i forbindelse med de massive økningene i energi- og bunkerskostnadene som sjøtransporten i dag opplever, kunne arbeidsgiversiden ikke gå med på de høye lønnskravene til organisasjonene, sier Borge i meldingen.

Helge Sande i Norsk Sjøoffisersforbund skriver i en sms til Intrafish at de er innforstått med den økte kostnadsøkningen i den senere tid.

– Men deler av næringen leverer gode resultater, da er det rimelig at våre medlemmer som er en innsatsfaktor i dette også tilgodeses med et godt oppgjør. Vi ber nå Riksmekler om bistand og tar sikte på en konstruktiv megling, skriver Sande.