– Vår hensikt i denne debatten er å forklare at 4G-nettet i Norge er det beste i verden. Og det er historiske data som er viktigst å sitte på. Og ikke minst at dette kan gjøres langt rimeligere og bedre for fiskerne.

Det sier Ørjan Vognstølen i bergensselskapet Sensar Marine. Fiskeribladet møter den engasjerte utstyrsprodusenten på Bryggen i Bergen.

Sinne og frustrasjon

I likhet med mange andre er han glødende engasjert i de nye sporings- og rapporteringskravene for fiskerne. En debatt som har skapt både sinne og frustrasjon hos mange, som har ført til at flere i fiskarlagsystemet har oppfordret til boikott av de nye kravene.

– For større båter og havgående aktivitet gir det full mening å bruke satellittkommunikasjon. Men for kystnær aktivitet med mindre fartøy er 4G fullstendig tilfredsstillende. Norge er ledende på 4G og 5G og har et fantastisk nettverk, spesielt langs kysten, sier Vognstølen.

– Elbil med dieseltank

Bergensselskapet Sensar Marine vil inn på markedet selv, med sin løsning. Men én ting står i veien for søknaden deres: Selv om den minste flåten ikke trenger å bruke satellittsporing, må den fysiske enheten fortsatt ha mulighet til slik sporing. Det er ikke bergensselskapet rigget for.

Nye sporings- og rapporteringskrav
 • Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle norske fiskefartøyer skal ha sporing og rapportering om bord i form av VMS (Vessel Monitoring System) og ERS (elektronisk rapporteringssystem).
 • Systemene sender kontinuerlig data om fiskefartøyenes aktivitet til Fiskeridirektoratet og andre myndigheter som blant annet skal bruke informasjonen i kontrollsammenheng.
 • Flåten over 15 meter har allerede slik krav, og kravene om montering av VMS og ERS innføres gradvis i flåtegruppene under denne lengden.
 • De nye kravene er en oppfølging av fiskerikontrollutvalgets utredning fra 2019 om framtidens fiskerikontroll. Formålet er å få data også fra den kystnære fiskeflåten, som grunnlag for kontroll, forskning og dokumentasjon.
 • Påbudet ble innført for fartøysgruppen mellom 11 og 15 meter 1. juli 2022. Så følger 10 til 10,99 meter 1. januar 2023 og 0 til 9,99 meter fra 1. januar 2024.

– Vi la inn en søknad for to år siden, og den ligger der til man eventuelt sier at 4G er ok, forteller han.

Han forteller at det er som å kjøpe seg en el-bil, som må ha installert dieseltank.

– Det gir ingen mening. For større båter med stort budsjett er dette kanskje greit, men for de tusenvis av sjarker og små fiskebåter påfører dette fiskerne investering og løpende utgifter på mange tusen kroner i året, sier han, sier han.

Storbritannia valgte mobil

Han viser til at flere andre land har akseptert bruk av 4G. I tilfeller der man mister dekning, samles posisjonsdata likevel inn, og sendes når man får kontakt igjen. Slik fungerer det i Storbritannia, opplyser Marine Management Organisation til Fiskeribladet. Dette er en statlig organisasjon i Storbritannia.

– Vi har ikke regler om at utstyret må ha mulighet for å fungere via satellittoverføring for fartøy under 12 meter, slik reglene er for de over 12 meter, forklarer pressetjenesten deres i en e-post.

På spørsmålet om hvorfor, lyder svaret:

– Vi valgte mobilnettverksløsningen for å minske kostnadene for mindre fartøy, opplyser talspersonen.

Dette er saken
 • I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble det i juni enighet mellom SV og regjeringspartiene om å gi alle fartøy med fartsområde kystfiske, eller mindre, fritak fra et fordyrende satellittabonnement – som skulle sikre at data ble overført i sanntid.
 • For dem skulle det holde å rapportere posisjon og fangstmeldinger over mobilnettet.
 • Til tross for Stortingets vedtak, krever Fiskeridirektoratet fortsatt at fiskerne monterer en langt mer kostbar sporingsenhet som også kan kommunisere med satellitt. Dette blir blant annet begrunnet med at det kan melde seg framtidige behov for å tegne satellittabonnement.)

Viser til egne data

Sensar Marine har vært i tett dialog med Kystfiskarlaget og leder Tom Vegar Kiil i denne saken. Kiil mener at en 4G-basert fysisk sporingsenhet vil drive ned prisen for fiskerne ved at flere får konkurrert i markedet. Han peker på at det er høy månedspris på sporingen, og at det i noen tilfeller kan være billigere å kjøre ren satellittsporing enn hybrid.

– Prisen virker nesten å være satt for å melke mest ut av fiskerne, sier han.

Tom-Vegar Kiil er leder i Kystfiskarlaget, og har engasjert seg stort i sporing av den minste flåten. Foto: Robert Nedrejord

Vognstølen i Sensar Marine står fast på at 4G-teknologien alene er best for den minste flåten, og sier selskapet har flere års data til å demonstrere dette, både på lyst- og fiskerifartøy.

– Å bruke satellittovervåkning blir både unødvendig og fordyrende i innkjøp og drift, en kostnad som fiskerne da må betale.

Vognstølen bemerker at det ikke står noen ting i ERS-forskriften om at fartøy må montere hybridsender som også har mulighet til å kommunisere med satellitt.

– Tvert imot står det at dersom et fiskefartøy under 15 meter fisker innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen, er det ikke krav om å ha abonnement for kommunikasjon via satellitt, sier han.

Han mener dermed at statens tolkning av reglene ikke er i tråd med forskriften de selv har laget.

Sensar Marine
 • En «startup»-selskap fra Bergen, som har utviklet produktet SmartBoat One, som også produseres i Bergen.
 • I samarbeid med båt- og forsikringsbransje ble utvikling av produktet startet i 2017 og lansert i 2019.
 • Det er norske mindre investorer, og støtte fra Innovasjon Norge har finansiert utviklingen, som selskapet anslår å ha kostet noen titalls millioner.
 • Selve produktet sporer og overvåker båters kritiske systemer, varsler hvis det er avvik, og viser tilstand på mobiltelefon. Systemet bruker 4g til å sende signaler.
 • Selskapet overvåker nå flere tusen båter hovedsakelig langs hele kysten i Norge, men også internasjonalt.
Kilde: Sensar Marine

Ikke aktuelt å endre kravene

Seksjonssjef ved Fiskeridirektoratet, Thord Monsen, forteller at hovedregelen er at det til enhver tid skal benyttes kommunikasjonsutstyr som har dekning i de områdene fisket utøves i.

– Det er denne regelen som utløser et krav om at kommunikasjonsutstyret som benyttes må kunne kommunisere via satellitt, opplyser han i en epost.

Thord Monsen i Fiskeridirektoratet opplyser om at det ikke er aktuelt å endre kravene. Foto: Lena Knutli

Han viser til at det er flere grunner til å opprettholde kravet om at løsningene som godkjennes skal ha mulighet for å kommunisere via satellitt.

– For det første vil rapporteringsforpliktelsene ved en endring av fangstmønster der fartøyet benyttes utenfor territorialfarvannet enkelt kunne etterleves ettersom et abonnement kan tegnes mye raskere enn eventuelt å skulle bytte ut hele utstyret. Videre er det en rekke tekniske krav som skal oppfylles for å kunne godkjenne en sporingsløsning, som ikke gjør det aktuelt å endre kravene, forteller Monsen.

Departementet vil ha ro

Nærings- og fiskeridepartementet mener det er uaktuelt å gjøre ytterligere endringer i regelverket. I en e-post skriver statssekretær Vidar Ulriksen:

– Nå må både fiskere, leverandører og Fiskeridirektoratet få ro, så de kan få gjeldende systemer opp å gå, sier han.

– Fiskerne får et tilskudd som dekker store deler av kravene til utstyr, sier statssekretær Vidar Ulriksen. Foto: Silje Helene Nilsen

Han viser til at utstyret må «være av en slik art at fartøyet kan spores i alle områder der fartøy vil oppholde seg».

–Når Fiskeridirektoratet ikke har godkjent rene mobilsendere, så er det basert på det faktum at det ikke er mobildekning overalt langs kysten, tvert om er det ganske mange og store hull. Utstyr som ikke kan sende over satellitt tilfredsstiller derfor ikke kravet i forskriften, sier han.

– Hva om fiskerne blir borte?

Vognstølen i Sensar Marine maler et dystert bilde med dyre sporingsløsninger:

– Kystfiskeflåten er en del av Norges sjel. Hvor mange sjarker forsvinner om man innfører dyre og kompliserte systemer? spør Vognstølen.

Hans egen bestefar var sjarkfisker på Austevoll, noe som har påvirket engasjementet hans i denne saken.

– Departementet lener seg på at kystfiskerne høster av «folkets fisk». Det er en måte å si at man bør «holde kjeft og gjøre som man får beskjed om», iser Vognstølen.

Han tror ikke fiskerne har noe mot at deres aktivitet blir sporet.

– De forstår at å sikre data om fiskebestanden og demme opp for svartfiske så må man iverksette slike tiltak, men de vil at det skal gjøres enkelt og rimelig. Hva om fiskerne blir borte: Hva gjør Norge da? spør han.

– Sløsing

Han viser til at det er ytterligere 4000 fartøy som skal spores, når den aller minste flåten blir underlagt ERS-forskriften i 2023 og 2024. Han anslår at dette vil koste mellom 70-100 millioner for næringa.

– Og mye av den investeringen skal tilfredsstille et krav fra direktoratet og departementet, men er ikke utstyr som skal brukes. Det er sløsing med ressurser og fiskernes økonomi i en tid der vi alle må være smart og unngå unødvendige investeringer, sier han.