Mandag ble kvoterådene for brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat lagt fram. Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, anbefaler her at fangsten fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023 ikke overstiger 68.690 tonn, går det fram av en melding på Havforskningsinstituttets nettside.

Havforskerne viser til at brislingbestanden har hatt en dårlig rekruttering de siste to årene. Nå er anbefalingen at kvoten reduseres med 36 prosent for perioden juli 2022 til juni 2023, sammenliknet med året før.

Her er rådene i sin fulle form.

Brisling er en kortlivet art, som sjelden lever mer enn 4–5 år.

I rådet fra ICES er ikke inkludert norske fjorder. Dette skyldes blant annet at genetiske analyser viser at denne brislingen ikke tilhører bestanden i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Det er egne undersøkelser og egne atskilte kvoter for brislingfiskeriet i noen av de norske fjordene, melder Havforskningsinstituttet.