Fra og med lørdag ved midnatt var det stopp i brislingfisket i Hardangerfjorden.

Kvoten på 500 tonn brisling i Hardangerfjorden er beregnet oppfisket, melder Norges Sildesalgslag.

Fisket åpnet fredag for to uker siden.

Det er også satt en kvote på 500 tonn i Sognefjorden. I Nordfjord ble det ikke åpnet for fiske i år.

For årets sesong er det fastsatt en minstepris på 7,30 kroner per kilo for all kystbrisling over 10 centimeter. Når fartøy selv fører fangster til landanlegg King Oscar har avtale om innfrysing med, betales råstoffet med 8,80 kroner per kilo.