Rederiet Dahl Fiskeri i Bodø sine to ringnotbåter, «Senior» og «Kvannøy», meldte i går inn henholdsvis 1100 og 900 tonn makrell, de to største båtfangstene. Samlet fangstverdi for disse to ser ut til å bli på rundt 30 millioner kroner.

Dette er de to klart største fangstene i årets noe problematiske makrellfiske som for havfiskeflåten har vart siden slutten av juli. De to storfangstene ble innmeldt med under fem timers mellomrom mandag formiddag og ettermiddag fra det samme ruteområdet i Sildelagets kart, 3014.