Mange faktorer spiller inn på om fisken skremmes av seismikk eller ikke, forteller forsker Lise Doksæter Sivle ved Havforskningsinstituttet. Blant annet kommer det an på art, tilknytning til habitat og ikke minst hva fisken holder på med når det skytes.

– Det er ikke entydig om fisken skremmes eller ikke av seismikk, fastslår Sivle.

For eksempel responderte torsk som ble eksponert for seismikk under beiting i Barentshavet kraftig, ved å svømme unna, langt borte fra skyteområdet.

– Men under eksponering på et gyteområde så vi ikke disse effektene på torsk, sier Sivle.