Tirsdag og onsdag er det duket for årsmøte i Norges Råfisklag. Etter mye debatt om likestilling og manglende kvinnerepresentasjon i fiskerinæringas organisasjoner, er det knyttet spenning til hva årsmøtet i fiskernes mektige salgsorganisasjon i nord gjør når de skal velge nytt styre førstkommende onsdag.

I dag styres Råfisklaget av 10 menn.

Ugrei prosess

Fiskarlaget Nord nominerer to av representantene til styret i Norges Råfisklag.