Nylig ble en ringnotbåt trukket 430.000 kroner på en makrellfangst i moderat størrelse. Båten som fisker med not, auksjonerte en fangst på 117 tonn makrell gjennom