– Det ble fisket et par tusen tonn første uken, men så langt i denne uken er vi ikke oppe i mer enn 500-600 tonn. Det er variabelt, spesielt på garn, sier omsetningssjef Willy Godtliebsen til Fiskeribladet.

Snart er det fisket 3000 tonn av 5200 tonn, som er satt til første periode. Rundt 250 fartøy har deltatt i fisket.

Snittprisen har lagt på rundt 31 kroner. Som Fiskeribladet omtalte tirsdag, er det større fangster fra snurrevadflåten som trekker opp minsteprisen, med høyeste registrerte kilopris på 36 kroner.