Tiendeklassingen fra Nordvernes i Rødøy kommune fikk muligheten til å bytte