– Nei, Hellesvik, vi går ikke bak ryggen på andre fiskerorganisasjoner, sier Eriksen i en kommentar til at han av Jarl T. Hellesvik beskyldes for uredelighet i forholdet til myndighetene. Hellesvik er bosatt i Hammerfest og leder organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd. Samiske rettigheter er et sentralt tema der, og nylig hadde Hellesvik et debattinnlegg i Fiskeribladet der han forklarte hvordan Bivdu nå kan forhandle med myndighetene «bak lukkede dører».

Sjøsamisk

Saken handler om at Sametinget, og samiske organisasjoner, har rett til å bli konsultert før ordinære forhandlinger iverksettes.