På bakgrunn av redusert fangst og dårlige værforhold i vårfiske etter torsk i nord, foreslår Bivdu at Fiskeridirektoratet straks øker følgende båtkvoter:

- Åpen gruppe under 11 meter med 3 tonn

- Kystfiskekvoten med 2,5 tonn

«Flåten som fisker i disse gruppene er som kjent små og svært mange av disse har problemer med å fiske i dårlig vær, slik det har vært denne våren. Likeledes vet vi at været vanligvis utover høsten og før jul, legger sterke begrensinger i fisket for båter under 11 meter.», skriver Bivdu i et brev som er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Bivdu mener at en allerede nå må legge til rette for økt fiske for den minste flåtegruppen, slik at de kan fiske opp sine gruppekvoter mens værforholdene er gode.