Det ble totalt tatt 104 beslag av ulovlige redskaper som resulterte i 38 anmeldelser. Fiskeridirektoratet, Kystvakten, politiet og Statens naturoppsyn gjorde alle beslag under aksjonen. Enhetene anmelder selv det de tar beslag i.

Knut Rekdalsbakken som var toktleder på Fiskeridirektoratets «Frey» under aksjonen, ønsker ikke å gå nærmere inn på de 38 anmeldelsene.

– Etter anmeldelse er det en politisak, sier Rekdalsbakken.

Blant de ulovlige redskapene dominerte garn og teiner. Aksjonen så også etter ulovlig ferdsel og bygging i skjærgården. Det ble utsendt noen forenklede forelegg fra politiet.

Inspektør Roy Rassmussen haler inn garn. Det kan bli dyrt for eieren om man ikke setter seg inn i regelverket, skriver Fiskeridirektoratet på sin Twitter-konto. Foto: Fiskeridirektoratet

Aksjon i Ryfylke

På sin Twitter-konto melder Fiskeridirektoratet tirsdag morgen at «Eir» også har vært ute på inspeksjon den siste tiden, nærmere bestemt i Ryfylke, hvor faststående bruk er blitt kontrollert. På knappe 4 km ved Rennesøy ble det tatt beslag i 21 ulovlige redskaper.

Fiskeridirektoratet minner fritidsfiskere på å ta i bruk fritidsfiske appen for å holde seg oppdatert på regelverket.

Flere aksjoner

Fiskeridirektoratet har tre båter for kontroll og fiskerioppsyn; «Frey», «Eir» og «Rind». Det var «Frey» som aksjonerte i Sør-Øst politidistrikt. Båtene, som er stasjonert forskjellige plasser, er i drift langs kysten i hele sommer.

– Vi tar kontroller daglig, uansett om det er aksjon eller ikke, sier Rekdalsbakken.

Fiskeridirektoratet sin «Frey». Foto: Fiskeridirektoratet