I et vedtak, ber Flakstad Fiskarlag (FF) Fiskeridirektoratet om å snarest foreta en refordeling av torsk i gruppen under 11 meter.

«Dette fordi det står så mye igjen av gruppekvoten, og FF ser det slik at det vil by på store problemer for angjeldende gruppe å klare å ta opp kvota, spesielt på slutten av året», heter det i vedtaket.