Fiskarlaget etterlyser en videreføring av fjorårets tilpasning om at fartøy kunne gå fra kai før sluttseddel var signert, blant annet for å åpne for andre fartøy i leveringskø.

Det ble i 2021 gjort en tilpasning av samtidighetskravet i landingsforskriften ved at man kunne gå fra kai før seddel ble signert, men bare inntil 10 minutts seiling fra der man lå ved levering.

Smidig gjennomføring

Ordningen er ikke videreført i 2022, selv om Fiskarlaget har bedt om det i flere møter med både departementet og direktoratet helt frem til årsskiftet.

Rådgiver Trude Knutsen i Fiskarlaget påpeker i en nyhetsmelding på Fiskarlagets nettsider at ordningen har vært og vil være en viktig tilpasning for næringen.

- Vi mener en dispensasjon også i 2022 vil bidra til å ivareta en smidig gjennomføring av fisket og samtidig ivareta kontrollfunksjonene til Fiskeridirektoratet i en hverdag som fremdeles påvirkes av koronapandemien, sier Knutsen.

Fiskarlaget har bedt om en rask avklaring i sin henvendelse til fiskerimyndighetene.