Kransvik er oppkarra. Snakker på inn- og utpust. Det er en liten uke siden Fiskeridirektoratet slapp bomben som kan snu opp ned på drifta i rederiet.

– De legger opp til den største omveltninga i norsk fiskerinæring siden 2004, som de ikke aner konsekvensene av, og gir oss reelt sett 14 dager på å svare, sier Kransvik og slår oppgitt ut med hendene.

– I verste fall fører dette til at vi må si opp halve mannskapet, skyter Kristian Benonisen inn.