Salgslaget har i dialog med kjøperne vist til at dette er nødvendig av markedsmessige hensyn. Reguleringen har vært basert på ukeskvoter siden 7. november og gjelder for fartøy i distriktet til Fiskehav.

Rekebåtene i sør har landet gode fangster i høst til tross for mye uvær. «Rosenvoll» av Mandal la til kai tirsdag med 2387 kilo reker og fangsten hadde 568 kilo kokte reker for Fiskelagets mottak på Gismerøya.

Manglet litt på kvoten

– Fisket var tålig i begynnelsen av uken.