– Vår erfaring er at vi aldri har fått så mye nise som etter at vi monterte pingerne, sier skipper og medreder Ørjan Sandnes om bord på garnbåten «Nygrunn» fra Leknes i Lofoten.

Sandnes deltar nå på en evaluering av pingerpåbudet i regi av Fiskeridirektoratet. Tre dager er satt av til møter om temaet, og som garnfisker og styremedlem i Nordland Fylkes Fiskarlag er han valgt som en av to representanter fra Fiskarlaget. I tillegg deltar Norges Kystfiskarlag, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på evalueringsmøtene.