– Vi ser dessverre at en del fiskere ikke følger ilandføringpåbudet. Situasjonen er verken blitt verre eller bedre enn tidligere år, men det er skuffende at noen fortsatt velger denne løsningen etter alt som har vært sagt og skrevet om utkast.

Det sier Erling H. Øksenvåg, leder for kontroll og etterforskning ved Kystvaktens base på Sortland til Fiskeribladet.

Erling Øksenvåg, leder for kontroll og etterforskning i Kystvakten. Foto: Kjersti Kvile

Uvanlig fiskerivinter

Så langt i år har kystvaktens innleide overvåkningsfly vært på 68 tokt langs kysten både i nord og sør, og i sakene som følges opp i ettertid er det de nevnte garnfiskerne, som oftest utenfor Troms og Finnmark, som trekker statistikken i negativ retning.

– Målet er å fly hver dag, og antall tokt vi har fått gjennomført illustrerer at det har vært en ganske spesiell fiskerivinter. Mye uvær og uvanlig vandringsmønster for fisken er to årsaker til at vi ikke har hatt de flåteansamlingene som gjerne skaper utfordringer. Nvg-silda dukket ikke opp i store mengder mot slutten av gytevandringen, og kystfiskeflåten har vært spredt over et ganske stort område i nord, oppsummerer Øksenvåg.

Ikke bare fly-video

Men så sent som nå i helga har flyet vært i aksjon, og på strekningen Båtsfjord-Andenes ble det blant den øvrige aktiviteten gjort en observasjon av mulig utkast som krever oppfølging i ettertid.

– Og her skal det legges til at vi aldri anmelder båter eller fiskere bare på grunn av observasjonene vi gjør fra flyet. Vi går grundig gjennom videofilmene, men prioriterer alltid å komme oss om bord og høre fiskernes forklaring på hva som har skjedd og hvorfor. Deretter vurderer vi hvordan saken skal behandles videre, sier Øksenvåg.

Den mindre garnflåten kommer dårlig ut av Kystvaktens flykontroller, men her, på Lofothavet, har situasjonen denne vinteren vært bra når det gjelder utkast, ifølge Kystvakten. (Illustrasjonsbilde). Foto: Frode Adolfsen

Klare regler

– Mitt inntrykk er at utkast fungerer som en slags sortering mens det fiskes. Fiskerne kaster over bord for eksempel torsk som er så små eller av så dårlig kvalitet at den ikke ville gitt full pris ved levering. Vi får høre litt forskjellige forklaringer på hvorfor dette skjer. Men etter regelverket skal all fisk ilandføres, og det må vi forholde oss til. Vil man endre på regelverket er det en sak som må tas opp med politikerne, påpeker Øksenvåg.

På stor avstand

Man kunne lett tenke at fiskere som vurderte ulovlig utkast hadde fått med seg hva som var på gang hvis et fly viste uvanlig interesse for aktiviteten på feltet. Luftens kontrollører har blant annet vært omtalt flere ganger i Fiskeribladet.

– Det kan være vanskelig å se flyet når vi kan filme på opptil et par kilometers avstand. Mye bråk på dekk kan også være en grunn til at flyet ikke blir observert. Andre skjønner raskt hva som foregår og går over til å kaste fisken på dekk isteden. Men ofte blir utkastfisken liggende lett synlig i kjølvannet av båten og viser tydelig hva som har skjedd, sier Øksenvåg, og beskriver samtidig et fly med ganske ekstreme video- og observasjonsmuligheter.