Audun Maråk i Fiskebåt registrerer at Island og Færøyene leverer makrell til mel og olje. Han mener det er to forklaringer på det:

– Manglende konsumkvalitet og fangster med kombinert makrell og sild. Jeg registrerer at islendingene sier de rapporterer korrekt kvantum sild og makrell. Ut fra min informasjon tror jeg at mye sild blir rapportert som makrell siden de driver et fritt makrellfiske. På den måten sparer de på sildekvoten, og rapporterer mer makrell enn de klarer å fiske, sier Maråk i en generell kritikk av islandsk makrellforvaltning, sier Maråk.