Arvesen-konsernet, med base i Ibestad i Sør-Troms, driver både frysetråleren «Magne Arvesen», kystnotbåten «Nordhavet» og oppdrettsselskapet Kleiva Fiskefarm. Nå har de også kjøpt aksjene i Senja-rederiet Berg Fiskeriselskap.

Satser i kystflåten

Med selskapet følger den 28 meter lange kystnotbåten «Akselson», som med årets kvotegrunnlag blant annet disponerer 1080 tonn torsk og 635 tonn nvg-sild. Syv ansatte får også ny arbeidsgiver.

– Dette er en del av fiskerisatsinga vår, der vi nå fant det fornuftig å styrke oss på kystfiskesida.