Solberg-regjeringas kvotemelding skulle legge til rette for fremtidas fiskerinæring. To år etter at den ble behandlet i Stortinget hersker det fortsatt stor usikkerhet rundt hva slags kvotesystem næringa egentlig har å forholde seg til i årene som kommer.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovet opprydding da de inntok regjeringskontorene i fjor høst. Nå er arbeidet med en ny kvotemelding i gang. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran holder foreløpig kortene tett til brystet når det gjelder innholdet i den kommende stortingsmeldinga.

– Jeg kan ikke ta ansvar for det som skar seg.