I år kom den første meldingen om «kaffetorsk» 15. februar. Da var det båten «Kim Roger» fra Sørvågen som meldte inn en fisk på 31 kilo. Ifølge Lofotposten, som i over 50 år hatt tradisjon å dele ut kaffe til fiskere som har fått en torsk/skrei over 30 kilo, har det aldri gått så langt ut i sesongen før det ble «kaffetorsk».

Den 20. april fikk Lofotposten melding om årets siste «kaffetorsk». Den var det snurrevadbåten «Roholmen» fra Ballstad som fikk.