En arbeidsgruppe, ledet av tidligere politidirektør Ingelin