– Vi må få til å snakke sammen – ikke via andre. Derfor var jeg veldig glad for møtet med statsråden, for da måtte vi sitte sammen, skriver administrerende direktør Ketil Olsen ved Andøya Space i en epost til Fiskeribladet.

Nylig var han i møte med Andøy Fiskarlag, Norges Fiskarlag og fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran. Bakgrunnen er Andøy-fiskernes langvarige frustrasjon rundt skytevirksomheten ved fiskefeltene utenfor Andøya.

I møtet med statsråden etterlyste fiskerne konkrete tiltak for bedre dialog, med mål om å redusere negative konsekvenser av skyteaktiviteten for fiskerne.