For 2022 innføres det en rekrutteringsordning, der seks unge fiskere i åpen gruppe gis en kvotebonus. Denne gir et kvotegrunnlag på 80 prosent av kvoten i lukket gruppe i en periode på fem år.

Tre kvoter skal tildeles kvinner og tre kvoter tildeles menn.

Fornøyd, men

I høringsforslaget var det lagt fram forslag om at Fiskeridirektoratet region Nord kunne tildele inntil fem rekrutteringskvoter med virkning fra og med 2022. To av rekrutteringskvotene skulle tildeles kvinnelige fiskere dersom det forelå kvalifiserte søknader.