Per 30. november har krillflåten deres produsert 41.900 tonn i 2021.

Aker Biomarine har en omsetningsvekst på 20–25 prosent som mål i 2022. Det fremgår av materialet i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag onsdag.

Selskapets ambisjon er å nær doble omsetningen mot 2025, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 14 til 18 prosent.

Matts Johansen, konsernsjef i Aker. Foto: Pressefoto

Opp mot 60.000 tonn

Aker Biomarine planlegger for årlige fangstvolumer av krill på 55.000-60.000 tonn, og venter sesongmessige og operasjonelle variasjoner fra år til år.

– Aker Biomarine har bygget en sterk posisjon i de attraktive markedene for menneske- og dyreernæring fra krill. Som en fullt integrert produsent sikter vi mot betydelig omsetningsvekst i alle våre hovedsegmenter mot 2025, og søker forbedrede resultater og kontantstrøm. Krillfangst er avgjørende for selskapet og med nyere investeringer og tiltak for forbedret fiskeri vil vi løfte de gjennomsnittlige årlige slaktevolumene. Vi har satt ambisiøse mål for de kommende årene, og nå handler det om gjennomføring, kommenterer konsernsjef Matts Johansen.

Ny sesong har startet

Fangstvolumet for året er ventet å være i øvre ende av det kommuniserte intervallet på 40.000-45.000 tonn.

Den nye sesongen har startet, og «Antarctic Endurance» startet fiskeriet 26. november og har per 30. november produsert 500 tonn. De andre fartøyene er på vei til området, og selskapet venter at «Saga Sea» vil starte fisket denne uken og «Antarctic Sea» i midten av desember. Per 30. november har flåten produsert 41.900 tonn inneværende år.

Ellers opplyses det at snuoperasjonen for Superba fortsetter, og de to første månedene av fjerde kvartal har hatt salgsvolumer som er på linje med hele tredje kvartal.