Stubholt, som har en fortid som statssekretær i Utenriksdepartementet