Mest populær er ordningen for ungdommene i Troms og Finnmark med 247 påmeldte etterfulgt av Vestland med 116, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Så langt i år har 502 ungdommer meldt seg til ungdomsfiskeordningen i 2021, og det er fortsatt mulighet til å registrere seg som ungdomsfisker. I tillegg er det 158 påmeldte til den nye ordningen av fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen, opplyser departementet.

Ungdomsfiskeordningen:
 • Målet med ordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket.
 • Gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.
 • Ordningen gjelder for hele landet i perioden fra og med 14. juni og til og med 6. august 2021, men med noen unntak for fangst av kongekrabbe, leppefisk og rognkjeks. Ordningen omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.
 • Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket. Fisket kan drives med stang, håndsnøre, én juksamaskin, garn med samlet lengde på 210 meter, liner med inntil 300 angler eller inntil 20 teiner eller ruser.
 • Dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune kan Fiskeridirektoratets regionkontor likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner.
 • Fartøyet som blir brukt i ungdomsfiskeordninga skal være registrert i Fiskeridirektoratet sitt merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.
Kilde: NFD/Fiskeridirektoratet

– Tjener gode penger

Ordningen er for de mellom 12 og 25 år og gjelder fra 14. juni til 6. august. For deltakelse i ordningen av fangst av kongekrabbe kan ungdom søke det året de fyller 16 år.

– Det er flott å se at så mange ungdommer også i år ønsker å få et innblikk i fiskeryrket. Forhåpentligvis gir dette mersmak for flere av ungdommene til å velge dette som yrke. Samtidig er det en fin anledning til en sommerjobb der de tjener gode penger, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fylkesvis fordeling av ungdomsfiskerne (slik fordeler søknadene seg pr i dag):

 • Troms og Finnmark: 247 (i tillegg er det 158 påmeldte til den nye ordningen av fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen)
 • Vestland: 116
 • Nordland: 49
 • Rogaland: 38
 • Agder: 20Trøndelag: 20
 • Møre og Romsdal: 7
 • Vestfold og Telemark: 3
 • Viken: 3