Fiskeridirektoratet har den siste måneden reagert på 59 ulike forhold i forbindelse med torskefisket. To saker er anmeldt og tolv saker er såpass alvorlige at det er ilagt overtredelsesgebyr, mens 45 er mindre alvorlige hendelser der det er gitt veiledning. Det opplyser direktoratet i en pressemelding torsdag.

Tallene fra etaten er basert på kontroller utført ved fiskemottak og på fiskebåter ved kai i region Nord (Troms og Finnmark) og region Nordland i perioden 22. februar til og med 22. mars, og i samme periode på fiskefeltene og levendelagringsanlegg der Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste utfører kontroll.

Underrapportering

– De fleste overtredelsesgebyrene er i lagt med bakgrunn i underrapportering av fangst og manglende landingsmeldinger, sier seksjonssjef André Heggstad ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Nordland, i meldingen.

Totalt er det så langt i 2022 i regionene Nord og Nordland ilagt henholdsvis 13 og 4 overtredelsesgebyr og det er gitt henholdsvis 22 og 20 veiledninger. (Gjelder kun regionene og ikke Sjøtjenesten).

To saker anmeldt

Direktoratet opplyser at to saker er anmeldt som følge av mangelfull røkting av garn, mens 45 av sakene har resultert i veiledning slik at mindre alvorlige forhold blir justert og i tråd med regelverket.

– Med bakgrunn i den store aktiviteten i vinterfisket etter torsk og antall kontroller utført i løpet av kontrolloffensiven så langt er det avdekket relativt lite overtredelser og ting går stort sett veldig greit, både når det gjelder etterlevelse av regelverket og avvikling av fiskeriene. Vi har hatt noen episoder, og vi har bidratt til å løse noen av disse, både gjennom endringer i den lokale forskriften for Lofoten og gjennom dialog med aktørene, sier Heggstad.

Kontrolloffensiven i torskefisket vil vare så lenge fisket etter skrei foregår i region Nord og region Nordland, viser direktoratet til.