Anslagsvis 65 prosent av nordsjøsilda fisket i sesongen som nylig er startet, er levert til sildeoljefabrikker for oppmaling. Det betyr at 36.000 tonn av en samlet fangst og innmelding til nå på 55.800 tonn i det norske nordsjøsildefisket er blitt til mel og olje og fôr for oppdrettsindustrien.

De største fangstene den siste uke er gått til mel og olje fra:

  • «Kvannøy» 1600 tonn.
  • «Malene S» 1476 tonn.
  • «Leinebjørn» 1230 tonn.
  • «Libas» 1170 tonn.

Den pelagiske kyst- og havfiskeflåten har satt inn fullt trykk i nordsjøsildefisket og meldte inn til sammen 37.000