I 2019 ble det beslaglagt 9868 kilo fisk på tollstasjonene i nord. Året etter, da pandemien kom, ble det beslaglagt 2565 kilo fisk. Hittil i år er det beslaglagt 3347 kilo.

– Pandemien har som forventet påvirket tallene. Antall turister ble kraftig redusert og det synes på tallene, sier seksjonssjef Christian Fuglem ved grensekontrollavdelingen Midt-Norge.

Verdigrense

Fra første januar i år ble kvoten satt ned fra 20 til 18 kilo fisk eller fiskevarer personer kan ta med seg ut av Norge.