30 av 36 torske- og seitrålere har fangstinntekter over 100 millioner, flere kan ha passert 200 millioner.

Dette går frem av tallene som nettstedet fangstdata.no presenterer for året 2021. Nettstedet bygger sin oversikt på Fiskeridirektoratets tall og beregnede priser for landinger ett år tilbake i tid. Beregningene er omtrentlige og gjenspeiler ikke de reelle fangstinntektene til trålerne, men gir et bilde av hvilke båter som troner øverst i fangstinntekt.

– Prisene er ikke 100 prosent nøyaktige. De er ment å gi en idé om priser, fordi fiskepriser mindre enn ett år gamle er sensitiv forretningsinformasjon og ikke oppgitt av Fiskeridirektoratet.