30 av 36 torske- og seitrålere har fangstinntekter over 100 millioner, flere