Tromsøterminalen og Troms Fryselager, er de to store frysehotellene som kniver om å være størst. Men sin utvidelse i 2020, har Tromsøterminalen overtatt den uoffisielle troen som største terminal.

Tromsøterminalen ble i fjor etter alt å dømme største fryseterminal for landing av fisk i Nord-Atlanteren sett bort fra Russland, hvor landingstallene er ukjente.