Situasjonen er ganske unik, men Norges Råfisklags statistikker bekrefter at tendensen fra 2021 fortsatte gjennom hele 2022. Flere båter fisket mer – og fikk bedre betalt.

Nærmere bestemt leverte hele 818 fartøy fersk kveite i fjor. De landet til sammen 2.838 tonn, og kan dele en fangstverdi på nesten 150 millioner kroner.

Rundt 400 tonn opp

Året før var deltakelsen på 745 fartøy som fisket 2.400 tonn til en verdi av 105 millioner kroner. I denne statistikken er det satt en minste fangst på 500 kilo for å få med direktefangst av yrkesfiskere.