Tall fra Fiskeridirektoratet viser at så langt har over 17.000 meldt seg på årets hummerfiske - over 16.000 av disse er fritidsfiskere og 522 er yrkesfiskere.

Alle som skal fiske hummer må registrere seg, også de som var registrert i fjor, minner Fiskeridirektoratet om tirsdag.

I fjor var det per 1. oktober, over 27.000 som hadde registrert seg for hummerfiske.

Hummeren er fredet store deler av året, og det er etablert mange frednings- og bevaringsområder for å opprettholde bærekraftige hummerbestander. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Her er direktoratets ti kjappe regler for hummerfiske:

  • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året
  • Hummer som er mindre enn 25 cm må settes ut igjen i sjøen
  • Du kan ikke fange hummer i hummerreservatene
  • Du må melde deg på til hummerfiske hvert år
  • Du kan maks bruke 10 teiner per person og per båt
  • Teinene skal ha minst to fluktåpninger pluss ett rømmingshull
  • Teinene skal røktes minst én gang i uka
  • Vaket må merkes med deltakernummer, navn og adresse
  • Meld fra i Fritidsfiskeappen hvis du mister redskap
  • All fangst må selges gjennom salgslag eller godkjent kjøper