I fjor var det 104 fartøy i kystgruppen som meldte sin interesse for loddefiske, i år er tallet 143, altså 39 flere enn i fjor.

Under finner du oversikten for trekningslisten for loddefiske - den ble publisert av Sildelaget mandag.

Og – loddekvoten er som kjent for de fleste, økt kraftig fra i fjor. Totalkvote for lodde i 2024 er på 196.000 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Dette er en økning på 134.000 tonn, og er den høyeste loddekvoten siden 2018. Den norske andelen utgjør 117.550 tonn i år, mot 37.150 tonn i fjor.

Kystfartøygruppen har en gruppekvote i år på 18.768 tonn lodde – i fjor var kvoten for denne gruppen 5936 tonn.

Maksimalkvoter

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles maksimalkvoter på grunnlag av fartøystørrelse. Maksimalkvotene tildeles slik:

Største lengde (m) Maksimalkvoter (tonn)
0–14,99 100
15–20,99 200
21 og over 300

Fiskebåt skrev på sine nettsider før jul at de anslår at med årets kvotegrunnlag, er det rom for at 50–60 fartøy av de 143 fartøyene i kystgruppen, får delta i fisket. I fjor var det 19 fartøy i kystgruppen som fikk delta av de 104 påmeldte. Fiskebåt har for øvrig i liket med både Fiskarlaget og Pelagisk Forening tatt til orde for en lukking av loddefiske – men foreløpig ikke fått gehør for det.

Under får du et gjensyn med saker fra loddefiske i fjor: